Kartprojeksjon der man tenker seg at alle linjer gjennom samhørende punkter i projeksjonsflaten (kartplanet) og referanseflaten (ellipsoiden) er trukket fra et felles utgangspunkt, projeksjonssenter.