Sentralbygning, byggverk hvis plan er symmetrisk ordnet om et midtpunkt, som rund, kvadratisk, korsformet el.l. Den mest berømte sentralbygning er keiser Hadrians runde Pantheon i Roma. Mange av renessansens og særlig barokkens kirker er bygd som sentralbygninger, da i forbindelse med kupler, likesom Palladios Villa Rotonda.