Faglig bedømmelse av en kandidats prestasjoner til eksamen.