Sensualisme er en hang til sanselig nytelse eller en moral som dyrker sanseligheten. I filosofien er sensualismen en gren av empirismen som hevder at all kunnskap har sitt opphav i sansningen. Representanter er Thomas Hobbes og Étienne Bonnot de Condillac. For den etiske sensualisme er sanselig lyst det høyeste gode.