Sensorisk deprivasjon, vil si at individet utsettes for et minimum av sanseinntrykk. Etter noen timers opphold i et stimulusfattig, lydisolert rom vil mange mennesker oppleve rastløshet og konsentrasjonsproblemer som etter hvert kan gå over til hallusinasjoner, endret kroppsbevissthet og angsttilstander. Lignende tilstander er beskrevet under såkalt hjernevask. Studier av sensorisk deprivasjon tyder på at mennesker trenger en viss mengde variert stimulering for å fungere normalt.