Sensitometri, måling av fotografiske emulsjoners lysfølsomhet og de kjemiske og fysikalske egenskaper de ellers har. Følsomheten (hastigheten) måles i et sensitometer, der filmen utsettes for en rekke eksponeringer med lys av en bestemt intensitet og farge. Intensitetsøkningen fra en eksponering til den neste er bestemt av en fast faktor. Deretter følger en standardisert fremkalling. Svertingen (dekningen) i den fremkomne gråskalaen måles trinn for trinn med et densitometer. Lysfølsomheten angis ved en emulsjonsfølsomhetsindeks (ISO). Prøvene omfatter som regel også måling av kornstørrelse, oppløsningsevne (evne til å gjengi skarpt) samt fargefølsomhet.