Senkomplikasjoner, tilstander som kan støte til sent etter en operasjon eller i et sykdomsforløp, særlig utpreget ved diabetes, hvor det kan komme øye- eller nyrekomplikasjoner etter mange års forløp.