Seneca, den vestligste av irokeserstammene og den største innenfor De fem nasjoners forbund (se irokeser-forbundet og irokesere). Folketallet skal fra tid til annen ha vært høyere enn for de fire andre stammene til sammen, men likevel hadde seneca færrest høvdingrepresentanter i forbundsrådet. Senecahøvdingen Handsome Lake har betydd mye for irokesernes identitet og kultur. I midten av 1990-årene bodde det ca. 7300 seneca i staten New York, ca. 600 i Pennsylvania og ca. 600 i Canada.