Semintekniker, også kalt inseminør, innenfor husdyravl yrkesutøver som foretar kunstig sædoverføring. Det er (2006) ca. 190 stillinger for seminteknikere, mange basert på deltid, ofte kombinert med arbeid som gårdbruker. Kurs på 6–7 uker for seminteknikere holdes ved Norges veterinærhøgskole, i samarbeid med Geno. Søkerne må ha agronomutdannelse og praksis fra husdyrhold. Det utdannes også eierinseminører som inseminerer i egen besetning etter godkjent kurs, som arrangeres i regi av Norsvin (for gris) og Geno (for storfe og sau).