Semang, eldre betegnelse på minoritetsfolk på begge sider av grensen mellom Vest-Malaysia og Thailand; kalles nå heller Northern Aslian (Orang Asli er betegnelsen på Malaysias urbefolkning). Semangbefolkningen er pygmeer (gjennomsnittshøyden for menn er under 152 cm), og lever i leirgrupper på 3–15 familier i de jungelkledte fjellområdene i det indre av Malayahalvøya. De teller anslagsvis 3000–4000. Språket deres er nært beslektet med senoi, og står mon-khmer-språkene nær. Tradisjonell hovednæring er sanking, supplert med jakt og fiske, men mange har også engasjert seg i handel med ulike skogsprodukter.