Selvkost, summen av samtlige kostnader som ansees å vedrøre innkjøpet, tilvirkningen og salget av en bestemt vare, inntil denne er levert og betalt, heri innbefattet ekstraordinære kostnader ved det enkelte salg.