Selvfertil, betegnelse på plante som kan danne frukt etter selvbestøvning og selvbefruktning. Motsatt selvsteril.