Selveierbolig, fellesbetegnelse for boliger (eneboliger, rekkehus, selveierleiligheter, fritidseiendommer, gårdsbruk) der eieformen er selveie.