Selvbærende karosseri, karosseri forsterket slik at motor og understellskomponenter kan festes direkte til dette. Understellsrammen blir derved unødvendig, og bilens vekt redusert.