Selleriminerflue, tovingeart i familien båndfluer (Tephritidae). Som voksen 4–5 mm lang, brunsvart med brunspraglede vinger. De hvitgrønne, opptil 9 mm lange, fotløse larvene minerer først slyngede ganger som etter hvert utvides til store, brune blære- eller plateminer, hvor alt bladkjøttet er spist opp. Minene kan se ut som visne flekker. Skaden blir størst på knollselleri, men kan også forekomme på andre skjermplanter. Det er to generasjoner om året. Spredt forekomst opp til Nordland, men vanligst lang kysten Østfold–Rogaland.