Seljespinner, sommerfuglart i familien børstespinnere. Vingene og kroppen er ensfarget hvite og vingespennet 40–52 mm. Arten flyr fra juli til august og er ganske vanlig på åpne marker og skogkanter i Sør-Norge, også funnet i Finnmark. Larvene lever på selje, vier og osp.