Seljegallmidd, middart i familien gallmidder. Mikroskopiske dyr som lever på bladene av selje og forskjellige vierarter. Saftsugingen fremkaller vorteaktige, gråhvite til brunaktige, 2–3 mm store galler på oversiden av bladene, på undersiden synlige som gråhvite, spaltede flekker. Forekommer relativt vanlig over hele landet.