Seljefly, sommerfuglslekt i familien nattfly (Noctuidae). Åtte arter forekommer i Norge, hvorav tre kan opptre som skadedyr på frukttrær og bærbusker: O. gothica i hele landet, O. incerta og O. stabilis i Sør-Norge. Overvintring skjer som puppe. De voksne sommerfuglene, som er gråbrune med ulike svake tegninger på forvingene (vingespenn 3–5 cm), kommer frem i april–mai og legger 100–200 egg i grupper på stammer og tykke grener. Larvene er 3,5 cm, grå til blågrønne med lyse striper. De holder seg skjult om dagen, men om natten gnager de på knopper, blomster og blad, ofte blir bare fillete rester igjen. Bare noen få larver er nok til at det kan bli stor skade.