Selfmade man, en som ved egen innsats har arbeidet seg opp til velstand og sosial posisjon.