Selfangstinspektør, inspektør oppnevnt av Fiskeridirektoratet; følger selfangstfartøyene og skal påse at fangsten blir utført i henhold til lover og forskrifter.