selfangst - lovgivning og forvaltning

Fangsten i det nordvestlige Atlanterhavet reguleres etter internasjonal avtale gjennom Den norsk-kanadiske selfangstkommisjon i henhold til vitenskapelige vurderinger i Den nordvestatlantiske fiskeriorganisasjonen (NAFO), mens fangsten øst for Kapp Farvel, Grønland, er underlagt Selfangstkommisjonen for det nordøstlige Atlanterhavet.

Norge fikk sin første lov om fredning av sel 18. mai 1876. Hvalrossen ble totalfredet ved kgl.res. 20. juni 1952. Pelssel (kerguelenpelssel) og sjøelefant (sørlig) er fredet på Bouvetøya, Peter 1s øy og i sjøen eller på drivis sør for 50° s.br. (kgl.res. 4. juni 1965). For områdene sør for 60° s.br. gjelder for øvrig fredning av rossel på land og fastis, samt alminnelig forbud mot fangst eller avlivning av sel som oppholder seg i sjøen (kgl.res. 5. juli 1968).

Konsesjonsordning for selfangsten ble innført i 1969. Det er nå fastsatt i lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) av 26. mars 1999 (§ 12) at ingen må drive selfangst uten spesiell tillatelse fra departementet.

Selfangsten på norskekysten er regulert ved forskrift om forvaltning av sel på norskekysten av 6. mai 1996. Den fastsetter at det innenfor den norske fiskerigrense er forbudt å fange, jage, drepe eller skade sel. Fiskeridirektoratet eller den direktoratet bemyndiger kan gi tillatelse til seljakt innenfor en totalkvote i områder hvor bestandene vurderes som jaktbare. Unntak fra forbudet gjøres for sel som gjør skade på fiskeredskaper og oppdrettsanlegg i sjøen eller som oppholder seg i vassdrag der det går laks, sjøørret eller sjørøye. Forskriftene inneholder også forbud og påbud når det gjelder avlivningsmetoder.

Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen av 20. feb. 2006 regulerer fangstfeltene i det nordlige Atlanterhavet. Hvert år gis det bestemmelser om fangstsesongens varighet og kvotebegrensning.

Sjøpattedyrrådet, opprettet 2001, oppnevnes av Fiskeri- og kystdepartementet og er departementets faglige organ i forvaltningen av sel og andre sjøpattedyr. Det skal gi departementet råd som danner grunnlaget for forvaltningens avgjørelser i reguleringssaker.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg