Selfaktor, eller vognspinnemaskin, automatisk spinnemaskin der spinningen og oppviklingen av garnet foregår vekselvis, alt etter som spinnevognen går inn og ut. Maskinen, som opprinnelig ble utviklet av briten S. Crompton i 1779, var gjennom sin arbeidsbesparende mekanisering av spinningen en medvirkende årsak til den industrielle revolusjon i Storbritannia. Selv om prinsippet ved selfaktorsystemet fremdeles er det samme, har man nå nådd en høy grad av automatisering bl.a. gjennom elektronisk styring av maskinen. Selfaktorspunnet garn er svært likt det håndspunne garn, da spinneprinsippet er det samme. Fibrene stikker ut av garnet, slik at det ser ullent ut.