Sekulær stat, stat uten statsreligion og med religionsfrihet.