Sekstett, musikkstykke for seks instrumenter eller stemmer. Brukes også som betegnelse på det utøvende ensemblet.