Seksøye-edderkopp, edderkoppart i familien Segestriidae. Hode-brystpartiet er nesten svart og med bare seks øyne (åtte hos de fleste andre edderkopper). Bakkroppen er avlang, lyst brun og med et svart «huggormmønster» på oversiden. Lengde uten ben er 7–10 mm. De sees under stein, bark eller i vegger, der de sitter i en spunnet trakt som munner ut i en flat fangstmatte over underlaget. Dyr som lander på matten, angripes og trekkes raskt inn i trakten. Arten er vanlig i Norge.