Seiping, oppkutting i fine snitt på tvers av slitebanen på bildekk i den hensikt å øke dekkets friksjon under styring og oppbremsing på glatt føre. Den ytre dekkdelens mykhet/bøyelighet blir større og den tilgjengelige kontaktflaten øker.