Seilkøye, rom om bord på seilskip til oppbevaring av seil.