Seeing, beskrivelse av de atmosfæriske forhold gitt ved kvaliteten av et teleskopisk bilde. God seeing betegner klar luft med veldefinert, rolig bilde, dårlig seeing betegner utvisket, urolig bilde pga. stor lufturo. Se scintillasjon.