Det at man har inndelt konkurransedeltakere i grupper etter antatt dyktighet, benyttes i utslagskonkurranser i bl.a. tennis og fotball for å hindre at favoritter møtes tidlig i turneringer. Også seeding i individuelle idretter, f.eks. langrenn og hopp, for å samle de beste utøverne og gi dem mest mulig like konkurranseforhold. Verb: seede.