Sedoheptulose, et karbohydrat med 7 karbonatomer. Det er en ketose, først oppdaget i planter. Sedoheptulose er av meget stor biologisk betydning, da den opptrer som mellomprodukt i direkte oksidativ nedbrytning av glukose (se pentosefosfatsyklus) og i de reaksjoner som ledsager karbondioksid-fikseringen under fotosyntesen i planter.