Sederolje er en flyktig olje som fremstilles av sedertre. Oljen brukes i parfymefabrikasjon, og i fortykket tilstand brukes den som immersjonsvæske ved mikroskopiske undersøkelser.