Scullery, siderom til kjøkkenet, brukt til oppvask og annet rengjøringsarbeid; grovkjøkken.