Screenfront, skjermfront, et kirkebyggs avslutning mot vest når denne skjuler det bakenforliggende kirkehus' form. En screenfront benyttes fortrinnsvis foran en basilika, fremtrer ofte som opphengt mellom to tårn, og er gjerne gitt en dekorativ, skulptural utforming, som f.eks. ved Nidarosdomen.