Schlesiske kriger, navn på to kriger som Fredrik 2 av Preussen førte mot Østerrike 1740–42 og 1744–45 og som førte til at han erobret Schlesien. Se østerrikske arvefølgekrig. Sjuårskrigen1756–63 kalles ofte for den tredje schlesiske krig.