Scheltopusik, krypdyrart i slekten glassøgler, i familien stålormer. Den største nålevende stålormarten. Den blir 1–1,4 m lang og tykk som en menneskearm. Som alle stålormer er den lemmeløs og helt harmløs, men folk er ofte redd den fordi de feilaktig tror den er giftig. Foretrekker tørre områder. Dagaktiv; beveger seg nokså raskt. Den lever av insekter, snegler, ormer, firfisler og smågnagere, og finnes fra Balkan over Lilleasia til Kaukasus og Turkestan.