Manuskript brukt av instruktøren for film el. teaterstykke, med fullstendig oversikt over handlingsgangen og de enkelte scener.