Scat-sang, ordløs sangform først og fremst brukt i jazz, en slags imitasjon av instrumental jazzimprovisasjon. Formen oppstod meget tidlig, men ble allment kjent gjennom noen av Louis Armstrongs plateutgivelser i slutten av 1920-årene. Scat brukes fortsatt innen de fleste av jazzens stilarter.