Scale, avleiringer i rørdeler, betegnelsen brukes særlig om avleiringer i produksjonsutstyr i offshore. Avleiringene her er hovedsakelig mineralske (gips, karbonat, voks) og inneholder radioaktive stoffer (LRA, lavradioaktive avleiringer) som er vasket ut av berggrunnen i formasjonsvannet. Strålefaren for arbeidere som håndterer utstyr med scale er liten, men deponering av slurry (etter rengjøring) og annet beslektet avfall er omdiskutert.