Sayyider, omansk dynasti. Slekten stammer fra imam Sultan ibn Saif, som fra 1649 drev portugiserne ut fra Oman og samlet religiøs autoritet og verdslig makt i sine hender. Dynastiet regjerte først under iransk overhøyhet, men 1749 gjorde Ahman ibn Said al Busaidi seg selvstendig. Hans sønner fikk tittelen sayyid (herre), som også gav navn til dynastiet. Imam Said ibn Sultan (regjerte 1804–56) bygde ut husets tradisjonelle makt i Øst-Afrika, og han flyttet 1832 sin hovedstad til Zanzibar. Oman og Zanzibar ble delt mellom to av hans sønner 1861. Slekten regjerte på Zanzibar til 1963 og den regjerer fremdeles i Oman.