Savannebavian, fellesnavn av og til brukt om de tre artene gulbavian, olivenbavian og svartfotbavian.