Sauetangen er en brunalgeart, cirka 10 centimeter høy, og dermed den minste av våre tangarter. Det er også den arten som vokser høyest opp i fjæra. Den har lysebrune, todelte, renneformede skudd og vokser i et smalt belte ovenfor spiraltang, tørrlagt mesteparten av tiden. I Norge vokser den på beskyttede steder langs vestkysten fra sør for Stavanger til Øst-Finnmark, for øvrig langs Europas atlanterhavskyst sør til Portugal.