Saueskabb, alvorlig hudlidelse som fremkalles av en middart, se skabb.