Sauelusflue, tovingeart i familien lusfluer. Den er 5 mm lang, gulbrun og vingeløs. Den oppholder seg på sauen, og suger blod. Hunnen føder noen få larver, som umiddelbart etter fødselen forpuppes. Puppene sitter festet til ullen eller faller til jorden. Arten er vanlig på sau i Norge.