Satslære, tradisjonelt en sammenfattende betegnelse på musikkpedagogiske disipliner som harmonilære og kontrapunkt. I senere tid har betegnelsen fått en bredere definisjon som omfatter læren om all musikalsk sats uavhengig av stil og sjanger. Satslæren befatter seg i videste forstand med alle musikkens parametre, slik som harmonikk, melodikk, rytmikk, dynamikk og klang. Satslæren har tradisjonelt sett bestått av to disipliner; analyse av skapt musikk og skape musikk utfra stilistiske forbilder. I såkalt fri sats nærmer satslæren seg komposisjon.