Trykkform i bly for boktrykk satt sammen av skrifttegn o.a. typografisk materiell. Man skjelner mellom håndsats og maskinsats.