Tilsprang i hoppøvelser, f.eks. i skihopping og friidrett. Verb: satse, ta sats.