Sargassotang, brunalgeslekt med ca. 250 arter, de fleste på klippekyst i varme farvann. Har sterkt grenete, inntil meterlange skudd med tallrike flyteblærer. Best kjent, og det som oftest forbindes med betegnelsen sargassotang, er de enorme mengdene tang som finnes drivende i åpent hav og har gitt navn til Sargassohavet. De flytende tangmassene, beregnet til flere millioner tonn, har oppstått ved tilførsel fra fastvoksende populasjoner ved kysten, men opprettholdes i åpent hav ved vegetativ formering (fragmentering). Japansk drivtang, Sargassum muticum, er en japansk art som nylig er blitt introdusert i europeiske farvann der den er i rask spredning, også i Norge.