Sardonyks, agat med parallelle rødbrune og hvite bånd. Brukes som smykkesten. Se også onyks.