Sarder, det samme som sardinier, særlig om medlem av den opprinnelige befolkningen på Sardinia.