Sarawakøgle, krypdyrart; eneste art i familien øreløse varaner, Lanthanotidae. Kroppslengde inntil 20 cm; totallengde inntil 43 cm. Oftest gråbrun med flattrykt hode, sylindrisk kropp og hale og korte bein. Mangler ytre øreåpning. Legger egg. Nattaktiv; tilbringer det meste av tiden under bakken og i vann. Biologien er for øvrig lite kjent. Finnes ved kysten av Borneo.